Tarieven

Tarieven seizoen 2019/2020

 

Kleuterballet 3,4,5  jaar
45 min. €110,-
Half jaar cursus, circa 15 lessen met vervolg mogelijk.

Klassiek ballet kinderen 6 -7 jaar
55 min. €255,-
Circa 34 lessen, meestal meer

Klassiek ballet kinderen 8-10 jaar
60 min. €265,-
Circa 34 lessen, in de praktijk meer

Klassiek ballet kinderen 10-12 jaar
60 min. €275,-
Circa 34 lessen, in de praktijk meer.

Klassiek ballet kinderen 12-14 jaar
60 min. €285,-
Circa 34 lessen, in de praktijk meer

Klassiek ballet vanaf 14 jaar
75 min. €320,-
Circa 34 lessen, zijn er meestal meer.

Klassiek ballet volwassenen
75 min. €347,- (inclusief 21% btw *)
Circa 34 lessen, meestal meer.

Tapdance  jongeren tot 21 jaar
60 min. €295,-
Circa 34 lessen jaarcursus, meestal meer

Tapdance volwassenen
60 min. €347,- (inclusief 21% btw *)
Circa 34 lessen, meestal meer.

Modern/jazz ballet/dans 11 jaar tot 21 jaar
60 min. €295,-  Doe je dit als je tweede lesinschrijving in de week heb je flinke reductie
Circa 34 lessen, meestal meer.

Modern ballet/dans volwassenen
60 min. €347,- (inclusief 21% btw *)
Circa 34 lessen , meestal meer.

TrippleShape of Flow-TrippleShape jonger dan 21 jaar
60 min. €295,-
Circa 40 weken. Twee keer in de week is gratis toegestaan, mits er plaats genoeg is in 2e les.

TrippleShape of Flow-TrippleShape volwassenen
60 min. €347,-  ouder dan 21 jaar inclusief BTW.
Circa 40 weken. Twee keer in de week is gratis toegestaan, (72 les- trainingsuren mogelijk!) mits er plaats genoeg is in 2e les..

TrippleShape of Flow-TrippleShape stempelkaart 20
60 min. €168,- (exclusief 21% btw* als je ouder bent dan 21 jaar.)
20 lessen. Per les wordt er afgestempeld. Deze kaart is in zelfde dansseizoen (2019/2020) geldig tot en met juni.

Balletfitness senioren  start bij voldoende deelname. 60 minuten €175,- inclusief BTW , 20 lessen.

Voor iedere ingeschreven deelnemer geldt: Elke tweede of derde lesinschrijving in de week, Flinke reductie op het tarief van die lessen!

Pré-spitzen les* 12-14 jaar
60 min. €165,-
Circa 32 lessen. Naast de “gewone balletles” bestaat de mogelijkheid deze extra les te kunnen volgen. Start 30 september

Selectiegroep* vanaf 14 jaar
75 min. €165,- jonger dan 21 jaar, €195,- ouder dan 21 jaar (inclusief 21% btw *)
Circa 32 lessen.

 

*Selectie groep en pre-spitzen les beginnen later in het jaar, na uitnodiging van de docent of in overleg.

*BTW 21% betaling zijn wij verplicht voor leerlingen en deelnemers boven de 21 jaar.

Algemeen

Elke ingeschreven cursist krijgt een 110,- basisfactuur aan begin dansseizoen voor elke cursus. Dit wordt verrekend met totaalprijs cursus later in het jaar. We hebben formulieren in de studio mocht digitaal niet lukken. Aantal lessen in een jaarseizoen zijn circa 34 tot 38 lessen, meestal worden het er meer. Minimaal is 32 lessen afhankelijk van soort les.

 

Gereduceerd meer lessen volgen!

De 4e les in de week is gratis.

Meer soorten lessen volgen in de week? 2e Lesinschrijving – of meer – in de week door dezelfde ingeschreven cursist is gereduceerd. Dit geldt voor de laagst geprijsde cursus. De 2e lesinschrijving is €165,- voor niet volwassenen. Volwassenen betalen €195,- voor 2e lesinschrijving. De 3e les volgend in de week geldend voor 1 ingeschreven cursist, bieden wij aan voor enkel de basisfactuur; €110,-, exclusief btw voor volwassenen.  Hierbij geldt weer de laagst geprijsde cursus. Een 4e (jaar-) cursus in de week voor een ingeschreven cursist is gratis. Voor stempelkaarthouders geldt dit gereduceerde aanbod niet. TrippleShape 2 keer in de week geldt voor 1 lescursus/inschrijving in de week.

Ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor financiële steun vanuit STICHTING LEERGELD en JEUGDCULTUURFONDS kunnen dat bij ons melden.

 

Proefles

Men dient zich aan te melden via inschrijfformulier ( tevens aanmeldformulier) op website, voordat men lessen ,inclusief proefles, bij kan wonen. Vragen stellen kan via info@friescheballetschool.nl  Eerste les  peuter- en kleuterdansspel, tapdance, klassiek-, en modern ballet  – is vrijblijvend na aanmelding via inschrijvingformulier op website. Na proefles is inschrijving geldig, tenzij deelnemer tussen eerste proefles en 2e les inschrijving annuleert.  Voor proefles TrippleShape dient men zich aan te melden tegen aangepast tarief: €9,-. Daarna geldt inschrijving.

 

Basisfactuur

Betaling van de lessen verloopt middels de basisfactuur,  en een factuur voor het resterende bedrag, in december/januari.. Facturering komt per e-mail, kan ook met ideal.
Termijnbetaling is mogelijk op persoonlijk verzoek.
Uitschrijving tijdens het les seizoen is mogelijk bij verhuizing of langdurig ziekte waardoor komst niet mogelijk is. Dit is via e-mail of telefonisch te overleggen met Friesche Balletschool. Andere reden? Neem contact op, dan denken wij mee.

 

Sponsoring

Friescheballetschool is een zelfstandig onderneming van Anja Schadenberg. Doelstelling is: kwalitatief goed en breed lesaanbod geven, door talentvolle HBO-docenten. Grote voorstellingen worden om het jaar gehouden. Voor het kunnen uitvoeren van deze grote voorstellingen, op goed podia, is steun nodig. Wilt u onze leerlingen stimuleren en sponsoren? Graag bericht naar Stichting Vrienden Friescheballetschool, email: vriendenfriescheballetschool@gmail.com

Contactgegevens

FriescheBalletschool
Bagijnestraat 55a
8911DN Leeuwarden
info@friescheballetschool.nl