Pre-spitzenles/techniek les voor leerlingen in de leeftijd 10 t/m 13 jaar.
Deze les wordt gegeven naast de reguliere les, en is een opstap voor de selectiegroep.
Inschrijvingen vindt plaats in overleg met de docent.

Contactgegevens

FriescheBalletschool
Bagijnestraat 55a
8911DN Leeuwarden
info@friescheballetschool.nl